Kúpeľňa Badinos Čierna

Najpredávanejší kus Kúpeľňa Badinos Čierna od obľúbeného výrobcu Möbelix jednoducho nájdete tu a teraz práve takmer zadarmo. Práve teraz len za 479 €
Cena: 479 €

Tento tovar je k dispozí cii IBA ONLINE. Upozornenie o doručení : Tovar bude doručený priamo od vý robcu &scaron pedité rskou firmou. &Scaron pedité r tovar vyloží na okraji cesty zadanej adresy, z tohto dô vodu je potrebné zabezpečiť svojpomocné odnesenie tovaru a taktiež vlastný vý nos do domu. Doručenie je prostrední ctvom &scaron pedičnej firmy. Ná sledne Vá s bude o termí ne doručenia kontaktovať kurié r, aby dohodol presný dá tum doručenia. Upozornenie: Tento tovar sa nenachá dza na na&scaron ich predajniach. Objednať si ho mô žete cez e-shop Mö belix. Balenie neobsahuje dekorá cie zobrazené na fotografii. Fotografia má iba ilustračný charakter. Vrá tenie a reklamá cia tovaru Vrá tenie tovaru v zá konnej lehote do 14 dní bez udania dô vodu prebehne nasledovne: zá kazní k nepo&scaron kodený a nepoužitý tovar riadne zabalí . Kontaktuje na&scaron e zá kazní cke oddelenie shop@moebelix.sk

Ďalšie produkty z kategórie Kúpeľňové zostavy

Ďalšie produkty od výrobcu Möbelix


Top